Kiezel en Druppel vanaf 6 jaar

 

"weerbaarheid, prikkelregulering, keuzes maken"

 

   

 

Over het algemeen worden weerbaarheids- of sociale vaardigheidstrainingen gegeven aan kinderen van ongeveer 10 jaar. De achterliggende gedachte hierbij is dat kinderen vanaf die leeftijd voldoende zelfbewustzijn ontwikkeld hebben. Ze zijn in staat om zichzelf in samenhang met hun omgeving waar te nemen. Dat betekent dat ze kunnen reflecteren op hun eigen gedrag en keuzes kunnen maken.

 

Bij jongere kinderen, vanaf 6 jaar, is het zelfbewustzijn nog minder uitgesproken. Ze ervaren zichzelf vooral als deel van een geheel. Dit bepaalt de wijze waarop met weerbaarheid gewerkt kan worden. Jongere kinderen leren meer vanuit het nadoen, de routine en het herhalen.Dit betekend dat het trainen van weerbaarheid bij jonge kinderen speelser wordt aangeboden. Spelenderwijs raken de kinderen vertrouwd met hun eigen mogelijkheden.

 

Een weerbaarheidstraining Rots en Water vanaf 6 jaar is hier op afgestemd en is daardoor een passende weerbaarheidstraining voor kinderen van 6 t/m 9 jaar geworden. Kinderen hebben de natuurlijke hoedanigheid om te (durven) zijn wie ze zijn. Ze worden daarin bevestigd en gestimuleerd tijdens deze weerbaarheidstraining.

                                                                                                                                

De training bestaat uit 8 lessen van 50 minuten. Voorafgaand aan de lessen zal er een introductieles gehouden worden voor ouders/ verzorgers. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan de volgende thema’s: houding, ogen, stem, eigenwaarde, grenzen, kracht, intuïtie, samenwerken en uitdaging.

 

  • Houding: Hoe sta ik? Hoe staat de ander? Hoe sta ik stevig? Hoe voelt gespannen, hoe voelt ontspannen?

  • Ogen: Hoe kijk ik? Hoe zien anderen mij? Wat gebeurt er als ik anders kijk?

  • Stem: Hoe klink ik? Hoe luister ik naar de ander en hoe klinkt de ander? Wat zeg ik met woorden en wat zeg ik met lichaamstaal? Wat doet intonatie met de boodschap?

  • Eigenwaarde: Hoe denk ik over mezelf? Hoe denkt de ander over me? Wat doet negatief denken met mij tijdens een spel of oefening? Durf ik trots te zijn? Durf ik op te scheppen?

  • Grenzen: wat zijn grenzen, voel ik mijn eigen grens en voel ik de grens van de ander.

  • Hoe sterk ben ik, met mijn ogen, mijn spieren, mijn stem, mijn gedachten.

  • Intuïtie: Wat voel ik nog meer dan grenzen, zonder iemand aan te raken? Hoe weet ik of iets klopt of niet klopt? Durf ik op mijn gevoel te vertrouwen?

  • Samenwerken: wat is samenwerken, kan ik samenwerken, hoe kom je tot samenwerken?

  • Alle lessen komen samen, door herhaling met een verdieping van een aantal oefeningen en door het doorslaan van een plankje.

Groepsgrootte:

Bij een groep met minimaal 8 kinderen kan de training starten.

 

Kosten:

Zie tarieven voor meer informatie.


 

Certificaat, getuigschrift of diploma

Een plankje doormidden slaan … daar kan geen diploma tegenop!

 

Vragen en/of aanmelden

Wanneer u vragen heeft of uw kind wilt aanmelden, dan kunt u een mail sturen naar info@keiipraktijk.nl 


 © 2015  KEII Praktijk voor kindercoaching & weerbaarheid Hengelo